Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69
332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774
Tel.: 377 891 178, Fax: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOC 240 kB)
Elektronická žákovská
 
Základní škola Nezvěstice
talíř Jídelní lístek školní jídelnyříjen 2016 (.DOCX), alergeny (.JPG)

Novinky ze školy – školní rok 2016/2017

| Akce školy | Nabídka kroužků | Schůzky s rodiči |

Změna termínu výuky plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídě. Kurz obsahuje deset dvouhodinových lekcí s lektory plavecké školy. Vzhledem k nutným organizačním změnám proběhne výuka první lekce v bazénu na Slovanech 18. října (plavecká škola Rosnička) a zbývajících devět lekcí bude probíhat ve čtyřech vyhrazených drahách lochotínského bazénu vždy ve čtvrtek od 1. prosince do 2. února od 8.30 do 10.00 hod. pod vedením plavecké školy SK Slavia VŠ Plzeň. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 – 600 Kč), škola hradí výuku a nájem bazénu.

(20.10.2016)

Poznávací zájezd do Prahy

Jako již tradičně každý rok i letos jsme pro 7. třídy uspořádali poznávací zájezd do hlavního města. Autobus je každoročně pro sedmáky hrazen z prostředků SRPŠ. Praha jako jedno z nejkrásnějších měst v Evropě se svým přívlastkem „Matička měst“ či „Stověžatá“ nemohla uniknout naší pozornosti a hlubšímu zájmu. Loni jsme poznávali svůj region, letošní školní rok jsme zahájili poznáváním Prahy, která má zároveň i status kraje. Její význam spočívá nejen v historickém, kulturním a hospodářském pojetí, ale také ve významu znalosti každého občana naší země a stejně tak i žáka základní školy.

Náš poznávací zájezd připadl na čtvrtek 13. října a proběhl za ne zcela vydařeného počasí. Po celou dobu nás provázela zatažená obloha a typické počasí pro tyto podzimní dny. I navzdory sychravému dni jsme si plánovali výlet užít a vytěžit z něho co nejvíc poznatků nejen do hodin zeměpisu či literatury. Zahájili jsme ho srazem u hasičské zbrojnice v Nezvěsticích, kde na naše třídy 7. A a 7. B čekal přistavený autobus, který nás dovezl až do centra Prahy. Celou cestu připravily a průvodcovským slovem provázely třídní učitelky Lenka Šveráková a Petra Řežábková. Výlet se nesl v duchu výkladu i pohodové atmosféry.

Dopoledne patřilo exkurzi v Podmořském světě, který se nachází od roku 2002 v pražských Holešovicích. Naše třídy absolvovaly prohlídku s odborným výkladem průvodce, žáci obdrželi pracovní listy, které čekaly na vyplnění a sloužily ke shrnutí nejdůležitějších poznatků z prohlídky. Společně jsme zhlédli celou expozici s akvárii podmořského světa. Tato přírodovědná část výletu mnohé z nás bavila, jelikož jsme se mohli dozvědět o zajímavém a ne úplně prozkoumaném světě různých druhů ryb a dalších živočichů žijících ve vodách slaných i sladkých. Tento úžasný barevný svět pod vodou stál za to!

Naše poznávací trasa historickou částí Prahy započala typickou dominantou města, Pražským hradem. Prošli jsme se Hradčanským náměstím, zavítali i do chrámu sv. Víta, jenž je symbolem hlavního města spolu s největším hradním komplexem nejen ve střední Evropě. Obdivovali jsme monumentálnost katedrály, která zde stojí již několik staletí a je dodnes významnou gotickou památkou po celém světě. Na úvod nás čekala i zajímavost v podobě hradní kontroly při vstupu do areálu komplexu. Už zde naše skupinka postupovala v doprovodu dalších skupinek cizinců a turistů z celého světa. Strach, že se ztratíme, v nás byl velký, proto jsme se poslušně drželi ve dvojicích a zvládli trasu projít bez problémů či případného zabloudění.

Na Pražském hradě jsme v pravé poledne zhlédli tzv. velkou výměnu hradní stráže, kterou se nám podařilo stihnout. Všichni jsme natěšeně sledovali, jak účastníci stráže mění svá místa za doprovodu hudby. Dále jsme pokračovali k baroknímu kostelu na náměstí Loretánské, kde jsme si mohli zvenčí prohlédnout barokní kostel nazývaný Loreta, který každou hodinu ukazuje svoji zvonkohru.

Opouštěli jsme Hradčany a postupovali níže kolem Malostranského náměstí slavnou Nerudovou ulicí, kde jsme se zastavili u rodného domu básníka a prozaika Jana Nerudy. Dům U Dvou slunců jsme tak konečně viděli doopravdy, přestože jsme o něm již několikrát slyšeli v hodinách literatury. Cestou jsme se také zmínili o dalších pamětihodnostech Prahy – z dálky jsme pozorovali nejstarší klášter v Čechách – Strahovský, v němž sídlí i rozsáhlá knihovna. Našemu obdivu nebyla nic dlužná ani Petřínská rozhledna v pozadí. Výhled na stověžatou Prahu byl seshora úchvatný. Skutečně jsme se přesvědčili, proč se toto město právě tak nazývá. Naskytl se nám pohled na celou Malou Stranu s jejím chrámem sv. Mikuláše i další architektonické skvosty v dáli.

Konečně jsme dorazili k jednomu z nejstarších kamenných mostů u nás, Karlovu mostu, jehož přízvisko patřilo nejvýznamnějšímu panovníkovi středověku, Karlu IV. Přes tento ojedinělý most s mnoha sochami světců kráčely po staletí naše generace, dnes zde vedly naše kroky. Odtud jsme zhlédli ostrůvky na Vltavě, panorama Hradčan, naší pozornosti neuniklo také Národní divadlo, jež přestavuje dodnes nejvýznamnější symbol naší umělecké kultury. Přesvědčili jsme se, proč se nazývá „Zlatou kapličkou“ a dozvěděli se, že zde působili velikáni naší literatury. Na Karlově mostě jsme udělali společnou fotku obou tříd a pokračovali skrze Staroměstskou věž dál tzv. Korunovační cestou. Cíl naší trasy byla nejstarší část města, Staré Město, která přímo historií oplývala.

Staré Město představuje historické jádro celého velkoměsta s významnými památkami, které prošly různými architektonickými etapami od románské, gotické po barokní a renesanční podobu některých domů nyní. Tzv. Staromák je důkazem, že právě tady se psaly dějiny města. V dnešní době patří Staroměstské náměstí k symbolům národní hrdosti, byť zde proběhly i události méně veselé – jako například tehdejší poprava 27 českých pánů.

Uprostřed Staroměstské radnice neušel naší pozornosti Pražský orloj – světoznámé středověké hodiny – s jeho apoštoly, kostlivcem a kohoutem, který odměřuje čas po staletí. Tento astronomicky uspořádaný skvost jsme si pečlivě prohlédli a odbitý čas poslechli ve dvě hodiny odpoledne. Poté jsme všichni společně prošli celým náměstím, zastavili se u pomníku Jana Husa a své hlavy vztyčili k Týnskému chrámu neboli kostelu Panny Marie před Týnem.

Naše kroky následovaly Celetnou ulicí až k Prašné bráně, jež ukončila naši prohlídkovou trasu celého výletu. Na závěr jsme se ještě zastavili u Obecního domu, který dříve sloužil jako rezidence českých králů a dodnes má reprezentativní ráz. Takzvanou „Královskou neboli Korunovační cestu“ jsme zakončili v půl třetí odpoledne. Dál jsme již směřovali autobusem, který nás čekal opodál. Závěrem jsme projížděli centrem města kolem Václavského náměstí s jeho symbolem – jezdeckou sochou sv. Václava od J. V. Myslbeka, na kterou se nám naskytl pohled od Národního muzea. Dříve nazývaný Koňský trh jsme pouze zhlédli, ale i to nám stačilo. Cestou už zbývalo jen pár posledních pohledů z autobusu na panorama města a v odpoledních hodinách jsme mohli říct, že opouštíme Prahu.

Poznávací zájezd se dle slov našich žáků vydařil, jeho cíl, blíže poznat naše hlavní město, se naplnil i díky výkladu třídních učitelek, které to s námi společně zvládly a strávily s námi čas zase trochu jinak než během výuky ve škole. Cesta zpátky se nesla v duchu pohodové atmosféry a u některých i na vlně odpočinku a spánku. Zpátky jsme se vraceli, alespoň doufejme, plni zážitků z dalšího společného výletu a nově nabytými poznatky o našem hlavním městě.

Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy Poznávací zájezd do Prahy

Mgr. Petra Řežábková, třídní učitelka 7. B

(17.10.2016)

Zahájení půdní vestavby

V posledních letech se postupně navyšují počty tříd i žáků naší školy a v letošním školním roce jsme již na hranici kapacity školy a na hranici prostorových možností na umístění tříd. Všechny učebny jsou nyní kmenovými třídami, jedinou odbornou učebnou zůstala počítačová třída. Navíc od letošního září jsme rozšířili kapacitu o 4. oddělení školní družiny, které je stejně jako 3. oddělení družiny v jedné místnosti spolu s kmenovou třídou. S přibývajícím počtem pedagogů je také zázemí pro práci učitelů stísněné a nevyhovující. Proto obec ve spolupráci se školou zažádala MŠMT o dotaci na rozšíření kapacity základních a mateřských škol. Díky kvalitně zpracované žádosti a projektové dokumentaci jsme byli vybráni z několika stovek žadatelů a jako jedna ze 13 škol budeme projekt realizovat.

Od 12. října zahájí firma Kaziko, vítěz výběrového řízení, půdní vestavbu v rámci projektu rozšíření kapacit základních škol. V nově vzniklých prostorách půdy budovy č. 69 vzniknou do začátku příštího školního roku čtyři nové učebny, kabinety a sociální zázemí. Vestavba bude probíhat za plného provozu školy a bude klást zvýšené nároky na bezpečnost i samotné vyučování ze strany žáků, pedagogů i zaměstnanců školy.

Prostor před hlavním vchodem i vzadu ve dvoře bude oplocen jako staveniště, stávající hlavní vchod uzavřen a novým hlavním vstupem do budovy bude zadní vchod u družiny. Do oploceného areálu staveniště je přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám. Nový hlavní vstup je monitorován kamerovým systémem a vzhledem k režimu otevírání dveří žádáme rodiče, aby přicházeli pro děti po skončení vyučování v době přestávek (11.30 – 11.40, příp. 12.25 – 12.35) a při vyzvedávání dětí z družiny v době od 15 do 16 hod. Dřívější výjimečný příchod je nutné domluvit s vychovatelkami.

(11.10.2016)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhne ve dnech od 10. 10. do 4. 11. 2016 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro tři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.
Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohou děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým budou při vážení a evidenci pomáhat osvědčení pomocníci z 9. třídy – Martin Havlíček a Michal Basl. Po týdnu vždy budeme zveřejňovat průběžné pořadí tříd. Rozhodujícím kritériem bude množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Věříme, že stejně jako loni se do sběru aktivně zapojí všechny třídy a že překonáme loňský rekord 1.969 kg plodů (v roce 2014 to bylo 1.312 kg).

(10.10.2016)

Přerušení dodávky elektřiny 6. října 2016 – obědy nebudou

Ve čtvrtek 6. října bude v obci Nezvěstice přerušena od 7.30 do 18.30 hod. dodávka elektrického proudu. V tento den tedy školní kuchyně nebude vařit.

(29.09.2016)

Parkování u hasičské zbrojnice

Na žádost dopravní policie upozorňujeme všechny rodiče, příp. ostatní řidiče, aby u hasičské zbrojnice parkovali pouze při okraji silnice, aby svým vozidlem nebránili vjezdu či výjezdu autobusů.

(29.09.2016)

Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích

Začátek nového školního roku pro nás každoročně znamená příchod nových žáků 6. třídy ze spádových málotřídních škol ze Šťáhlav a Chválenic. Letos jsme pro jejich bližší seznámení s novými spolužáky zorganizovali adaptační kurz. Tato akce se konala ve dnech 15. – 16. září 2016 v nedalekých Cheznovicích a cílem bylo co nejvíce poznat své nové i stávající spolužáky, prohloubit vzájemné přátelství a pozitivně zahájit společnou čtyřletou docházku do školy. U tohoto výletu nemohli chybět ani třídní učitelé – Mgr. Jana Honzová (6. A) a Mgr. Ladislav Kotlár (6. B).
Do rekreačního střediska v již zmíněných Cheznovicích nás dopravil autobus a na dětech už byla patrná malá nervozita, co je vlastně čeká. Každý měl lecjaká očekávání a představy, ale nejdůležitější byla dobrá nálada, která panovala hned po odjezdu od školy.
Po příjezdu následovalo tradiční rozdělování do chatek, což děti patřičně prožívaly. Také seznámení s místním terénem bylo legrační. Středisko obklopovalo kukuřičné pole a než jsme se s mou milou kolegyní rozkoukali, polovina žáků nám zmizela právě v kukuřici. Na všechno jsme však byli připraveni a stačil krátký signál sirény a děti se zase všechny seběhly. Seznámili jsme je s denním programem a hned poté jsme začali hrát různé seznamovací a kooperační hry. Po obědě a krátkém odpočinku následovala celoodpolední hra, která spočívala ve sběru co největšího počtu razítek, fotografické dokumentace a zjišťování různých informací o obci Cheznovice. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých musely spolupracovat nejen v rámci skupiny, ale také s domorodým obyvatelstvem (viz fotogalerie níže). Podle ohlasů dětí byla tato hra velmi zajímavá. Všechny skupiny dostaly sladkou odměnu. Po návratu do tábora dostala každá třída za úkol vytvořit si svoji vlajku, která je bude doprovázet až do konce 9. ročníku. Za krátkou chvíli ale byla připravena večeře, takže děti sprintovaly ke stolům. Po zbytek večera hrály další společenské hry, ale ve 22 hodin již všichni museli být ve svých chatkách. Někteří usnuli, jen co zalehli, ale valná většina si vyprávěla různé příběhy. Několikrát bylo vyprávění tak hlasité, že musela přijít pedagogická kontrola.
Druhý den bylo na žáky připraveno malé překvapení. Ve dvojicích k sobě byli připoutáni švihadlem a takto měli vydržet až do oběda. Za úkol dostali dodělat svoji vlajku, což přinášelo různé komické momenty. Nakonec se nám dětí zželelo a v závěrečné hodině před obědem si mohly zahrát tolik oblíbený fotbal a další hry.
Domníváme se, že cíle tohoto kurzu byly naplněny a děti si výlet nejen náramně užily, ale také poznaly své spolužáky více do hloubky. Nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů ve škole a spoustu pozitivních zážitků.

Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích Adaptační kurz 6. tříd v Cheznovicích

Mgr. Ladislav Kotlár, tř. učitel 6. B

(27.09.2016)

Putování za zdravým jídlem

V pondělí 19. září se žáci 3. ročníku zúčastnili projektu „Putování za zdravým jídlem. “ Lektory byli tři studenti lékařské a pedagogické fakulty, kteří hravou formou seznamovali děti s tím, co je zdravé a co nezdravé, které potraviny jsou zdraví prospěšné a co dělat proto, aby náš jídelníček obsahoval to, co našemu tělu prospívá a co mu neškodí.
Následovala praktická část, ve které byly děti rozděleny do čtyř barevných skupin. Každá dostala kasičku, kam si ukládala dukáty za dobře zodpovězené otázky. Nejdříve společně a potom ve skupinách sestavovaly potravinovou pyramidu. Získané vědomosti uplatňovaly ve hře Semafor, kde třídily zdravé a nezdravé potraviny. Následovalo házení kostkou, kterou si každá skupina vybrala otázku a za správnou odpověď získala dukát. Poslední činností projektové dvouhodiny bylo „vaření“. Každá skupina dostala krabici s maketami potravin a měla uvařit jedno zdravé jídlo, které porota vyhodnotila.
Projekt, který byl zaměřen na upevnění znalostí o správné výživě, byl velmi vydařený a dětem se líbil.

Mgr. Anna Brabcová, tř. učitelka 3. B

(27.09.2016)

Kluby mladých čtenářů

Na podporu dětského čtenářství fungují ve škole dva kluby mladých čtenářů – Albatros a Fragment, přes které si mohou děti objednávat knížky s 20% slevou oproti cenám maloobchodním. Přihlášky podepsané rodiči vkládají děti do schránky u jídelny. Objednané knihy vždy přijdou zhruba během 14 dnů. Každoročně si mohou děti během roku vybírat z několika katalogů. Poslední výběr s uzávěrkou 16. září proběhl z katalogu KMČ Podzim 2016 a KKF Podzim 2016. Děkujeme také všem rodičům, kteří umožňují dětem knihy zakoupit a rozvíjejí tak jejich zájem o knihy.

(27.09.2016)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

22. září 2016 – třídní schůzka 1. třídy, 16.00 hod.
15. listopadu 2016 – třídní schůzky a konzultace 16.00 hod.
12. ledna 2017 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
10. dubna 2017 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod. (od letošního školního roku probíhají zápisy v době od 1. do 30. dubna)
20. dubna 2017 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
6. června 2017 – pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě.
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 15.15 – 16.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

(23.09.2016)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2016/17 – od 1. 10. 2016

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
 
Po jóga, zdrav. cvičení
Matuchová
ŠD, 1. roč.
zábavná angličtina
Hajžmanová
5. roč.
  keramický
Medová
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
keramický
Medová
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
výtvarný IV.
K. Hachová
1. roč.
dramatický
Brabcová
1. st.
(ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.

dramatický
Brabcová
1. st.
(ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
 
      výtvarná dílna I., II.
Pánková
3. – 9. roč.
2 skup., střídání sudy/lichý týden (14.15 – 15.45)
 výtvarná dílna I., II.
Pánková
3. – 9. roč.
2 skup., střídání sudy/lichý týden (14.15 – 15.45)
Út pohybové hry
Matuchová
ŠD 2. roč. /1. A
střídání po týdnu
pohybové hry
Kloboučníková
3. roč.
     
  výtvarný I.
Hrubá
1. st.
výtvarný I.
Hrubá
1. st.
   
  šikovné prstíky
Větrovcová
2. – 5. roč.
šikovné prstíky
Větrovcová
2. – 5. roč.
   
St   výtvarný III.
2 skupiny,
střídání sudý/lichý
Brabcová
1. st.
výtvarný III.
2 skupiny,
střídání sudý/lichý
Brabcová
1. st.
   
    florbalový
Kotlár
2. st.
florbalový
Kotlár
2. st.
 
    malý modelář
Pánková
ŠD, 1. st. (13.15 – 14.00)
   
Čt pohybové hry
Huňáčková
ŠD, 1. B
pohybové hry
Kotlár
4., 5. roč.
     
  výtvarný II.
Hrubá
1. st.
výtvarný II.
Hrubá
1. st.
   
ruční práce
Šilhánková
ŠD, 1. A
přírodovědný
Brabcová
3., 4. roč.
dopravní
Brudnová
4. – 9. roč.
   
So         turistický Br 3. – 9.
(2x měs. turistické výpravy)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj.  od října 2016 do ledna 2017. Pokud se  žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2016 – leden 2017.  Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků do 30. září nebo nejpozději na první schůzce(v případě keramického kroužku). Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31.  ledna 2017.

Poplatek za jedno pololetí činí: (ve 2. pololetí zůstává poplatek stejný jako v 1. pol.)

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Jóga, zdravotní cvičení (1 hod.) školní družina 1. roč. Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 2. roč./1. A Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 1. B Ilona Huňáčková V rámci školní družiny zdarma
Malý modelář Školní družina 2. – 5. roč. Mgr. Petra Pánková V rámci školní družiny zdarma
Ruční práce Školní družina 1. A Svatava Šilhánková V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 3. roč. Mgr. Zděnka Kloboučníková 250
Pohybové hry (1 hod.) 4. – 5. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 250
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
(Ne)tradiční sporty (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný II. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný III. (2 hod.)
1× za 14 dní
1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 350
Výtvarný IV. (1 hod.) 1. roč. Mgr. Klára Hachová 350
Výtvarná dílna I. (2 hod.) 1x za 14 dní 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Výtvarná dílna II. (2 hod.) 1x za 14 dní 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Dramatický (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 500
Šikovné prstíky (2 hod.) 2. – 5. roč. Andrea Větrovcová 700
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 250
Přírodovědný (1 hod.) 3., 4. roč. Mgr. Anna Brabcová 500
Zábavná angličtina (1 hod.) 5. roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 250
Turistický (sobotní vycházky 1x za 14 dní) 3. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 500
Keramický (2 hod.) 1. – 5. roč. Lucie Medová – ext. 800

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti.
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15, 20 – 16, 20 hod., ved. Filip Gregoriades, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763.

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, zvažujeme ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. otevření kroužku Technické dílny. Žáci by pracovali ve školních dílnách, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky by měli možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady by zajišťovala firma a pro děti by tedy byl zdarma.

V rámci projektu „Věda nás baví“budeme v případě zájmu dětí spolupracovat s koordinátorkou projektu pro Plzeňský kraj Eliškou Boháčovou, ebohacova@vedanasbavi.cz, www.vedanasbavi.cz. Společnost Věda nás baví o. p. s. přes své lektory organizuje na školách kroužky popularizující vědu. Děti se v nich hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. V kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité – používají se běžně dostupné materiály (špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.).

Kroužek by probíhal v pondělí od 13.15 hod. do 14.15 hod. v učebně 4. třídy. První 2 lekce (3. října a 10. října) jsou ukázkové pro děti i rodiče. Škola poskytne prostory za symbolickou cenu a tím se sníží poplatek na pololetí, který činí 1.125 Kč na žáka.

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, bude od pátku 14. října probíhat vždy 15.00 do 16.30 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové. Cenu za kroužek stanoví vedoucí na 1. schůzce podle počtu přihlášených. Přihlášky budou u třídních učitelů (1. stupeň) nebo na nástěnce u jídelny. Vyplněnou přihlášku vložte do schránky u jídelny nebo ji přineste na 1. schůzku.

(21.09.2016, aktualizováno 20.10.2016)

Akce školy

Září 2016

15., 16. 09. – seznamovací adaptační pobyt, 6. A, B, Cheznovice
16. 09. – mimoškol. akce – Prohlídka pivovaru, 7. B, 14.30 hod.
19. 09. – projekt Putování za zdravým jídlem, 3. A – 1., 2. hod., 3. B – 3., 4. hod.
22. 09. – třídní schůzka 1. A, B, 16.00 hod.
23. 09. – divadlo Alfa, Pohádky ovčí babičky, 1. A, B, 2. tř., 9 hod.
27. 09. – fotografování žáků 1. tříd, 8 hod.
29. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
30. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.,

Říjen 2016

05. 10. – projekt environmentální a výtvarné výchovy – Řekni to květinou, 8. roč., zámek Nebílovy
10. 10. – návštěva výstavy hub v Nezvěsticích, 1. hod. 3. A, 5. roč. ., 2. hod. 3. B, 4. roč., 3. hod. – 6. A, B, 4. hod. 8. B, 1. A, B, 5. hod. 2., 7. A, 6. hod. 7. B, 8. A
10. 10. – divadlo Alfa, Cesta do středu země, 3. – 5. roč., 10.30 hod.
13. 10. – poznávací zájezd do Prahy, 7. A, B
18. 10. – výlet na rozhlednu Marie Ruth, Milínov, Eurostezka, 8. A, B, 1. – 8. hod.
18. 10. – plavání 2., 3. roč., odjezd 9.45 h., výuka 10.30 – 12.00 hod.
21. 10. – Planetárium Plzeň (Pijeme vodu z komet?, Úžasný pád, 3D), 6. A, B
22. 10. – vítání občánků na obecním úřadu, kulturní pásmo, vybraní žáci 1. roč., 10.00 hod.
24. 10. – Čarovný les, environmentální výchova, školní družina
24. 10. – školní turnaj ve stolním tenisu, 13.45 hod.
31. 10. – návštěva centra US point v Plzni, 10.30 hod. (odjezd 9.12), 8. B

(21.09.2016, aktualizováno 20.10.2016)

Elektronická žákovská knížka a další novinky

Od letošního školního roku zavádí naše škola systém dmsoftware. Jedná se o moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je provozován v datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na zvýšený bezpečnostní režim a je zálohovaně připojeno přímo k páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení elektronické žákovské knížky (v ní se na jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro zjištění hodnocení výsledků písemných prací a testů se nemusí čekat až do druhého dne, systém je zpřístupní ihned po zadání učitelem), elektronické třídní knihy (rodiče mají okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy, případné záškoláctví tak mohou podchytit hned v prvopočátku a díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu, na jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.), školní matriky, katalogových listů a další administrativy. Zároveň umožňuje vedení přehledu výchovně vzdělávací práce ve školní družině v elektronické podobě. Díky sdílení údajů se školní matrikou se nemusí vychovatelé starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků.

Žáci se mohou vzdělávat i doma, učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak žák může vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.

V prvním týdnu užívání se vyskytly určité problémy související s chybami v překlopení některých žáků a přiřazení sourozenců k zákonným zástupcům, zástupci firmy vše brzy vyřešili.
Stejně jako žáci a rodiče, tak i učitelé se s tímto systémem seznamují a omluvte proto některé nedostatky, které se mohou vyskytnout.
Po dohodě s třídními učitelkami jsme ponechali ještě deníčky na známky v 1. a 2. ročníku, aby děti nepřišly o jedničky napsané rukou paní učitelky, na které se tolik těšily. Souběžně s tím samozřejmě zapisují vyučující všechny informace i do elektronického systému jako v ostatních třídách.
V případě technických potíží kontaktujte administrátory – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Věříme, že celý systém přinese všem větší komfort v informacích o docházce a prospěchu i v komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Pro větší informovanost uvádíme vysvětlení zkratek u druhu hodnocení a váhu známky:

PP – písemná práce, písemné zkoušení, větší rozsah 1,0
ÚSTNÍ – ústní zkoušení 1,0
DIKT – diktát 1,0
PRAKT – známky z předmětů převážně praktického rázu – prac. činnosti, tělesná, výtvarná výchova 1,0
SAM – samostatná práce 0,8
PÍS – písemné zkoušení – menší rozsah 0,8
REF – referát 0,8
SKUP – podíl na skupinové práci 0,5
DÚ – domácí úkol 0,5
AKT – výrazná aktivita v hodině 0,5
SEŠ – hodnocení sešitů, úprava 0,3

Následující informace dostali žáci 9. září a současně s tím i přístupové údaje pro sebe a své zákonné zástupce.

Informace o aplikaci dm Software a návod k registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace dm Software:

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

  1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.
  2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím.
  3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
  4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 516 412 912.
  5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace dm Software.

Přihlášení do aplikace dm Software:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace dm Software. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace dm Software.

Pod odkazem https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití.

(20.09.2016)

Informace k zahájení školního roku 2016/17

Zahájení škol. roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyuč. hodinu)

Žáci 1. A, B – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do 1. A (1. patro, č. dv. 49) a do 1. B (1. patro, č. dv. 50).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 1. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 26. srpna na vstupních dveřích).

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři ekonomky – č. dv. 41 – od 25. do 31. srpna od 8 do 15.00 hod. (ve středu do 14.00), od 2. září vždy o hlavní přestávce (1. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od čtvrtka 25. srpna do pondělí 31. srpna vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Umístění tříd, třídnictví – 2016/2017

Třída 2016/17 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. A 2. B Mgr. Zděnka Kloboučníková 21
1. B 5. Mgr. Klára Hachová 21
2. 1. Mgr. Květoslava Brudnová 23
3. A 2. A Mgr. Sylva. Hajžmanová 19
3. B bývalá třída MŠ Mgr. Anna Brabcová 19
4. 3. Mgr. Ladislava Königsmarková 19
5. 4. Mgr. Jaroslava. Hrubá 29
      151
       
6. A 6. B Mgr. Jana Honzová 22
6. B 9. Mgr. Ladislav Kotlár 19
7. A 6. A Mgr. Lenka Šveráková 18
7. B jazyková učebna Mgr. Petra Řežábková 18
8. A 7. A Mgr. Jan Skalák 19
8. B 7. B Mgr. Šárka Matuchová 22
9. A 8. A Mgr. Ivana Feifrlíková 22
9. B 8. B Mgr. Václava Šiplová 21
      161
Celkem     312

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 1. A, 1. B, 4., 7. B (jaz. učebna), učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí
: 3. A (současně i ŠD IV.), 3. B, 5., 6. B, 9. A, 9. B
1. patro: 2. (současně i ŠD III.), 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, počítačová učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2016/2017

(23.08.2016)

Informace pro strávníky školní jídelny

Platba za stravné v ZŠ Nezvěstice se provádí pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk. stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:
zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:

pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlásí noví strávníci nejpozději do 9. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).

Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.

Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si inkaso v bance zařídili, aby platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

Ceny obědů ve školní jídelně

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

(23.08.2016)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2016/2017

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 1. a  2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2017 / 2018 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2017 / 2018, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů. Elektronickou příručku Čím budu 2016s kompletním seznamem škol a kontaktů zveřejníme na konci těchto informací ihned, jakmile ji budeme mít k dispozici.

Na nástěnce v přízemí budovy jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj.  nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2017
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. 11. 2016

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 12. 4. – 28. 4. 2017
Denní forma studia s talentovou zkouškou v prvním kole 2. 1. – 15. 1. 2017
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2017

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihláškyna střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají od 12. dubna do 28. dubna (včetně víceletých gymnázií). Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2017. Jednotná zkouškase koná v 1. kole přijímacího řízení v termínu, který stanoví MŠMT.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31.  ledna 2017 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.  října 2016).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí –  li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v doběod 20. února do  26. února 2017 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 1. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se  odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1.  září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

(21.09.2016)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

(23.08.2016)

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2016/2017

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. 
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(23.09.2016)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016