Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69
332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774

Tel.: 377 891 178
Fax: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOC)
 
Základní škola Nezvěstice
talíř Jídelní lístek školní jídelny – září 2016 (.DOCX), alergeny (.JPG)

Novinky ze školy – školní rok 2016/2017

Informace k zahájení školního roku 2016/17

Zahájení škol. roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyuč. hodinu)

Žáci 1. A, B – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do 1. A (1. patro, č. dv. 49) a do 1. B (1. patro, č. dv. 50).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 1. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 26. srpna na vstupních dveřích).

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři ekonomky – č. dv. 41 – od 25. do 31. srpna od 8 do 15.00 hod. (ve středu do 14.00), od 2. září vždy o hlavní přestávce (1. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od čtvrtka 25. srpna do pondělí 31. srpna vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Umístění tříd, třídnictví – 2016/2017

Třída 2016/17 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. A 2. B Mgr. Zděnka Kloboučníková 21
1. B 5. Mgr. Klára Hachová 21
2. 1. Mgr. Květoslava Brudnová 23
3. A 2. A Mgr. Sylva. Hajžmanová 19
3. B bývalá třída MŠ Mgr. Anna Brabcová 19
4. 3. Mgr. Ladislava Königsmarková 19
5. 4. Mgr. Jaroslava. Hrubá 29
      151
       
6. A 6. B Mgr. Jana Honzová 22
6. B 9. Mgr. Ladislav Kotlár 19
7. A 6. A Mgr. Lenka Šveráková 18
7. B jazyková učebna Mgr. Petra Řežábková 18
8. A 7. A Mgr. Jan Skalák 19
8. B 7. B Mgr. Šárka Matuchová 22
9. A 8. A Mgr. Ivana Feifrlíková 22
9. B 8. B Mgr. Václava Šiplová 21
      161
Celkem     312

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 1. A, 1. B, 4., 7. B (jaz. učebna), učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí
: 3. A (současně i ŠD IV.), 3. B, 5., 6. B, 9. A, 9. B
1. patro: 2. (současně i ŠD III.), 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, počítačová učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2016/2017

(23.08.2016)

Informace pro strávníky školní jídelny

Platba za stravné v ZŠ Nezvěstice se provádí pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk. stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:
zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:

pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlásí noví strávníci nejpozději do 9. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).

Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.

Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si inkaso v bance zařídili, aby platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

Ceny obědů ve školní jídelně

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

(23.08.2016)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídě. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvouhodinových lekcích od 18. října 2016 do 20. prosince 2016 jej uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy v úterý od 10.30 do 12.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

(23.08.2016)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

(23.08.2016)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016